שירות לקוחות 050-228-6005 | מכירות 050-393-1365​

תקנון האתר

תנאי שימוש

ח.פ. 514599091 איי בי אינטארקטיב סולושנס בע"מ, (להלן: "החברה" ו/או "נותן השירותים") מספקת פלטפורמה לגיוס עובדים, פרסום משרות, הערכת עובדים על ידי שאלונים חכמים, ניהול וקליטה של קורות חיים, אופציה לרכישת קורות חיים של מועמדים רלוונטים, מערכת לבניית מודעות דרושים, מערכת לסריקת נתונים ממאגרים ציבוריים. 

מוצג מידע אודות הכלים שהחברה מציעה לרבות בצורה של שאלונים, מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, השוואות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:"האזור האישי")  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. 

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. 

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות.  

השימוש באתר

 

  1. הגדרות
 • "המשתמש/ המשתמשים"- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע. 
 • "מנוי/מראיין/ מעסיק פוטנציאלי/מגייס"-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו ובכוונתו לגייס עובדים דרך המערכת באמצעות הכלים שהחברה מציעה. 
 • "מנוי חינמי ו/או נסיוני"- מנוי לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש המשתמש.
 • "מועמד, מרואיין, מתגייס"- מועמד פוטנציאלי למשרה אשר מקבל לינק לביצוע מבחן הערכה, השארת פרטים אישיים, מענה על שאלונים.
 • "השירות"– מתן גישה לשירות כלשהו באתר בין אם בתמורה ובין אם לא והאפשרות להשתמש בכלים אותם האתר מציע עבור עובדים פוטנציאלים. 

 

  1. הסכמה לתנאי השימוש
 • למרואיינים-
 • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מענה על שאלות בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

 

  1. פעילות האתר
 • האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג נתונים וכלים לגיוס מועמדים לעבודה לרבות באמצעות שאלונים, סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, מבחנים ועוד (להלן: "המידע").
 •  המידע בחלקו נאסף ממאגרים חיצוניים כגון לינקים שמפנים למידע מחוץ לאתר, סרטונים ועוד. על חלק מהנתונים מבוצעים ניתוחים שונים ו/או עברו עיבוד טרם הצגת המידע באתר. יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן  לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
 • משתמש באתר יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן, או על ידי הרשמה והתחברות בעזרת facebook/google.
 • רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע באתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.
 • המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רשיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
 • לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
 • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו. 
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.   1. הצהרת המעסיק
 • המעסיק מצא את המערכת מתאימה לצרכיו וכי הוא לוקח אותה AS IS לשימושו לצורך גיוס מועמדים שאותם הוא מעוניין לגייס. כל ההשלכות כתוצאה מהשימוש באתר לרבות טענות של צד שלישי כלפי בעל האתר וטיב השירות יהיו באחריות המעסיק.
  1. תנאי רכישת מנוי באתר
 • האתר מציע מנוי שנתי בתשלום ו/או חודשי בעסקה מתחדשת, תשלום על פיצרים נוספים בהתאם לשימוש, וקבלת גישה ייחודית למערכת על יכולותיה ובו יהיו פיתוחי תוכנה בנושא של גיוס עובדים. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש באתר. 
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים ו/או יכולות מהמערכת
 • פרטי ותנאי המנוי, תנאי העסקה לרבות מחיר המנוי לאתר יכול ויופיעו באתר עצמו ו/או בדף נחיתה ו/או באחד הדפים הייעודים באתר (להלן: "דף רישום מנוי"). בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף רישום מנוי על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת. 
 • בכדי להירשם כמנוי לאתר יש להישמע להוראות האתר ובפרט דף רישום מנוי אשר יוביל למסך תשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). 
 • בדף רישום מנוי יתבקש הלקוח להשאיר שם ומייל ולאחר מכן יועבר לטופס ההזמנה בו יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 • השימוש במערכת היא אישית ומילוי הפרטים ו/או ההרשמה ואישור תנאי שימוש אלו למערכת ייעשה על ידי ישירות על ידי האדם ובנוכחותו, לאחר שקרא את התקנון והסכים לו. ככל שיש מורשה מטעם חברה במקרה של תאגיד יראו אות גם כמשתמש במערכת. 
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אישורים ואסמכתאות לשם וידוי שישנה הרשאה על ידי צד ג' לשימוש במערכת.
 • במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין השירות המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה ו/או בכל תחילת חודש בעסקה מתחדשת במקרה של מנוי חודשי/שנתי.
 • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 • לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לאתר ולשירות המנוי. יש לשמור על הפרטים במקום סודי ולא לשתפם עם אף אחד.
  1. ביטולים
 • מנוי שנתי/חודשי- סיום מנוי על ידי הלקוח באמצע השנה/החודש תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, הביטול יעשה עד 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה.
 • רכישת שירותי פרסום- לא ניתן לביטול.
 • רכישת פרטי מועמדים- לא ניתן להחזיר עותק דיגיטלי שכבר הועבר ללקוח.
 • יובהר כי, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. 
 • ככל שבעל המנוי לא יכבד את תנאי העסקה (כולל את תקנון זה) עם בעל האתר, בין היתר לא ישלם בעבור המנוי. לבעל האתר תהיה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם המנוי ולהגביל את גישתו לאתר ולתכניו. במצב זה יראו את הלקוח כאילו ביטל מיוזמתו את המנוי.  1. טיב השירות
 • החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע. 
 • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
 • אין לאתר אף אחריות או שיקול בקבלת מועמד כזה אחר לעבודה. האתר מספק רק את המערך הטכנולוגי להצגה ואיסוף המידע.
 • יכול והתשובות לשאלות לא יישמרו במערכת עקב קריסה או תקלה במערכת. יהיה על המתמודד למשרה למלא את השאלות מחדש. לא תקום למועמד אף טענה בעניין זה וגם לא למעסיק.

 

  1. תוכן האתר
 • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים. כאמור מדובר בשאלונים שהמשתמש עונה מרצונו החופשי.
 • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הינכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
 • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
 • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.

 

  1. השימוש באתר
 • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

 

  1. יצירת קשר
 • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

  1. פרטיות
 • הפרטים שימסרו על ידי המשתמשים במסגרת השימוש במערכת באתר וברשתות החברתיות וכל נתון שיופק על סמך שימוש במערכות אלו וכל מידע אודות ויכולות המשתמשים במסגרת השימוש במערכות האתר יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 • השימוש של המשתמשים במערכות החברה ומסירת פרטי המשתמשים מהווה הסכמתם על כך שפרטי המשתמשים יוחזקו וינוהלו על ידי החברה, וכי יעשה במידע שימוש למטרות שיווקיות, עיסקיות ומסירת מידע לצדדים שלישיים ועוד, המשתמשים מצהירים שהם מסכימים לכך והחברה לא תיחשב כמפרה את פרטיותם.
 • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
 •  

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.
 • יובהר כי צד שלישי המעסיק הפוטנציאלי תהיה גישה למערכות האתר.  1. זכויות הקניין של החברה
 • כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 

  1. הגבלת אחריות
 • המועמד לעבודה מצהיר כי הוא מבין כי לאתר אין כל קשר או אחריות למעסיק והאתר מהווה פלטפורמה לגיוס עובדים והעברת מידע למגייס. לא תקום אף טענה בנוגע לבעל האתר.
 • האתר לא לוקח אחריות מאף סוג בנוגע לדיני העבודה ואין לו כל קשר להליך גיוס חוקי על פי דיני העבודה הנהוגים  בארצות הברית. המערכת מספקת פלטפורמה AS IS. . המעסיק והמועמד מצהירים כי המערכת נמצאה להם למטרה זו ולא תהיינה כל טענות בנוגע להליך גיוס שלא על פי דין. כל חריגה מהדין ככל שישנה יש להשלימה באופן עצמאי ובאחריות הבלעדית של אותו צד.
 • בעל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן על הרכב השאלות. המעסיק באתר מצהיר ולוקח אחריות על כל טענה שתעלה כלפיי השאלות שיופיעו בתהליך הגיוס וזאת מכל גורם לרבות המרואיינים. המעסיק מסכים ומצהיר על כך בתקנון זה.
 • כל תשובה ו/או הערכה שתימסר למשתמש ו/או מועמד פוטנציאלי בין אם דרך מערכת האתר ובין אם על ידי המעסיק הפוטנציאלי תהיה באחריות המעסיק. המעסיק מצהיר ומסכים לכך.
 • האחריות על הרכב השאלות, חוקיותן ואיכותם היא על המראיין בלבד. אין לאתר כל אחריות בעניין ולא תשמע אף טענה מצד שלישי כלשהו. ככל שתקופ טענה כזו תהיה האחריות ועל חשבון המגייס לטפל ולהתגונן על טענות אלו לרבות ההוצאות המשפטיות של בעל האתר.
  1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. 
 • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
 • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

  1. כללי
 • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת. 
 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
 • סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 50 דולר.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
 • הפסקת מנויים תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.שנתחיל לגייס?

השאירו לנו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

מגייסים בענק?
קטן עלינו

השאירו לנו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם

תודה רבה!

נציג יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן